Com accedir a La Casa dels Xuklis?

Els destinataris són, principalment, les famílies de fora l’àrea metropolitana de Barcelona

L’accés a la Casa dels Xuklis es basa en criteris mèdics, en la necessitat de que la família  estigui allotjada a prop de l’hospital, a la ciutat de Barcelona.

Els principals perfils de les famílies desplaçades que acollim a la Casa dels Xuklis són les següents:

  • Famílies que provenen d’arreu de Catalunya de fora l’àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Famílies que provenen de la resta de l’Estat Espanyol.
  • Famílies estrangeres que venen via Cooperació Internacional.
  • Famílies derivades des d’altres Hospitals de fora de l’Estat Espanyol.

Altres casos no reflectits són valorats de manera individual tenint en compte criteris socials i mèdics.

La treballadora social valora cada família en total coordinació amb l’equip mèdic i Treball Social dels hospitals de referència del nen/a, i sempre en coordinació amb Serveis Socials, Equips d’Atenció Primària, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, associacions de nens/es amb càncer, ajuntaments, etc.